Posts Tagged ‘klimatopmøde’

Da der unægteligt er visse støjelementer derude i klimadebatten, som det kan ses i det foregående indlæg her på bloggen, er det nærliggende at vise nedenstående figur tegnet af  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) også kaldet FNs Klimapanel, så vi kan se hvad det hele egentlig handler om. Men før vi går videre er det vigtigt at se på hvordan IPCC fungerer. IPCC blev grundlagt i 1988 som organisation og vælger sine eksperter på følgende måde:

“Authors, contributors, reviewers and other experts are selected by the Bureau of the Working Group from a list of nominations received from governments and participating organizations. They can also be identified directly by the Bureau because of their special expertise reflected in their publications and works. The composition of lead author teams shall reflect a range of views, expertise and geographical representation. All contributors work on a voluntary basis.” (kilde)

Altså er det i sidste ende regeringer og deltagerorganisationer som nominerer de videnskabsfolk, som kan vælges til at sidde i FNs klimapanel. Arbejdet i IPCC er non-profit støttet af WMO (World Meteorological Organization) , UNEP (United Nations Environment Programme) og UNFCCC og foregår på frivillig basis. Deres seneste vurdering AR4 fra 2007 (tidligere 1990, 1996 og 2001) tæller flere tusinde videnskabsfolk:

AR4 is the most comprehensive synthesis of climate change science to date. Experts from more than 130 countries contributed to this assessment, which represents six years of work. More than 450 lead authors have received input from more than 800 contributing authors, and an additional 2,500 experts reviewed the draft documents. (Kilde)

FAKTA

Som det ganske simpelt fremgår af nedenstående figur er den gennemsnitlige globale overflade temperatur steget betydeligt de sidste mange år, snedækket er begyndt at smelte på den nordlige halvkugle og som konsekvens heraf stiger den gennemsnitlige globale vandstand. Som årsag til dette siger IPCC følgende:

“Global atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide have increased markedly as a result of human activities since 1750 and now far exceed pre-industrial values determined from ice cores spanning many thousands of years….The global increases in carbon dioxide concentration are due primarily to fossil fuel use and land use change, while those of methane and nitrous oxide are primarily due to agriculture.” (IPCC 2007)

CO2 indholdet i atmosfæren er steget betydeligt grundet menneskelig aktivitet siden 1750 overvejende grundet afbrænding af fossile brændsler samt landbrug.

Ovenstående grafer er baseret på målinger foretaget af bl.a.:

Som det fremgår er der mange forskellige bidragsydere (heriblandt DMI) til analysen af disse målinger, som kommer til udtryk i ovenstående figur uafhængigt af IPCC. Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om validiteten af IPCCs rapporter, da de netop bygger på mange forskellige data fra vandet, isen, jorden, luften og satellitter. Som yderligere evidens for troværdighed kan der  i den forbindelse nævnes at IPCC vandt Nobels fredspris sammen med Al Gore i 2007 for deres seriøse arbejde med at oplyse om klima forandringer.

Så selvom nogle, herunder bl.a. olielobbyen, måtte mene noget andet er det ubestridelig fakta, at vi siden industrialiseringens spæde start i stigende grad har forårsaget, at temperaturen stiger globalt, klodens ismasser smelter og verdenshavene stiger med radikale klimaforandringer til følge. Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi på globalt plan bl.a. reducerer vores forbrug af fossile brændstoffer betydeligt i nær fremtid, hvad man kan håbe klimatopmødet i København kan være begyndelsen til.

Læs IPCCs rapporter her

Af 928 forskningsbedømte artikler fra 1993-2003 om klimaforandringer uden for IPCCs regi, var der ikke én som gik imod konsensus om, at at klimaforandringerne vi ser nu er menneskeskabte. læs mere…

For mere seriøs og pålidelig videnskabelig information om menneskeskabte klimaforandringer, gå ind på www.realclimate.org