Problemet med den rendyrkede neoliberalisme

Posted: January 24, 2009 in Politik
Tags: , , , , , , , ,

Man kan undres at selv nu under finanskrisen mener nogle neoliberalister stadig at deres markedfundamentalistiske ideologi holder vand. Det er som om de tror at de stadig lever i en perfekt verden med et perfekt marked. Nobelpristagere og økonomer George Akerlof, Michael Spence, and Joseph E. Stiglitz har dog påvist, at dette er nærmere undtagelsen end reglen. Problemstillingen beskrives samlet under navnet information asymmetry og betyder at markeder oftest ikke er perfekte, da den ene part i en handel har mere adgang til informationer end den anden. Dette kræver derfor en overordnet politisk regulering.

Reagan, Thatcher og ideologen Milton Friedmans kurs for deregulering af finansmarkederne har ført os ind i den største økonomiske krise siden børskrakket i 1929 og de fleste politikere såvel som økonomer taler for større global regulering af finansmarkederne for at gå imod den fordækthed og grådighed der er blevet mere og mere fremherskende de sidste 10 år. Istedet for at finde på alle mulige undskyldninger for, at det er statsregulering der har skylden, burde neoliberalisterne spørge sig selv om de ikke burde moderere deres økonomiske teori. Efter nu at have debatteret med visse markedfundamentalister på information.dk har jeg kunne udlede, hvordan de forestiller sig deres ideal samfund skal være

 • Samfundet skal udelukkende styres af markedets selvregulerende “usynlige hånd” uden nogen demokratisk ledelse, da flertallets repræsentanter pr. definition er korrupte. Dog må der godt være menneskelig ledelse i virksomheder fordi de kan aldrig blive korrupte.(?)
 • Egoisme er godt, grådighed er ok og får hjulene til at køre rundt i samfundet
 • Der skal ikke være nogen stat eller folkestyre som styrer samfundet. Kun mennesker med kapital skal bestemme. Dette betyder i realiten at: Jo flere penge man har des mere magt (man mindes client/patron systemet fra romerriget og det nuværende Afrika). Historien har vist at over tid vil dette altid udvikle sig til, at oligarker ejer det meste i samfundet og resten (pøblen, masserne, the mob) skal uanset hvad respektere den “absolutte” ejendomsret.
 • ejendomsretten skal håndhæves af private aktører og betaling skal indrives med tvang.
 • jo mere ulighed des bedre. Måtte der komme protester fra den, over tid, fattige majoritet, så skal den “absolutte ejendomsret” beskyttes af betalte private domstole og politi.
 • dem der ikke kan få arbejde de kan…rende og hoppe, da det jo ikke er en menneskeret at have et arbejde.
 • militær, politi og domstole skal privatiseres og drives kun med profit for øje
 • Velfærdsydelser skal drives kun med profit for øje og dem som ikke har råd de kan…rende og hoppe eller dø.
 • dem som så ikke kan klare sig selv skal subsideres af dem “der har lyst”

Jeg ved ikke om liberalisterne bare er naive, decideret uvidende set i forhold til historien eller dumstædige, men ser man over til USA, hvor uligheden er betydeligt større end i Skandinavien vil man hurtigt forstå, at det rendyrkede neoliberalistiske projekt, forhåbentligt aldrig vil blive realiseret i det danske samfund, for det ville i realiteten betyde afviklingen af velfærdssamfundet. Problemet er jo grundlæggende, at legitimerer man egoismen og grådigheden, vil man få et samfund hvor magten ligger hos de velhavende, præcist som det var i romerriget og feudalsamfundet. I den henseende tilhører den liberalistiske ideologi fortiden som ideal model. Markedet fungerer udemærket inden for fatssatte rammer af et fællesskab og derfor er det nødvendigt med demokratisk regulering så markeder ikke løber løbsk og derpå fordeler samfundet goder på en meget ulige måde.

Deltag evt. i debatten på information.dk her

Comments
 1. Hej igen Lars,

  Du gentager dine fejlslutninger her, så jeg må lige korrigere dig.

  -Samfundet skal udelukkende styres af markedets selvregulerende “usynlige hånd” uden nogen demokratisk ledelse, da flertallets repræsentanter pr. definition er korrupte. Dog må der godt være menneskelig ledelse i virksomheder fordi de kan aldrig blive korrupte.

  Markedet er selvregulerende. Flertallets repræsentanter er IKKE pr. definition korrupte, men kan naturligvis ikke repræsentere individuelle holdninger.

  -Egoisme er godt, grådighed er ok og får hjulene til at køre rundt i samfundet.

  Den har du selv opfundet til lejligheden.

  -Der skal ikke være nogen stat eller folkestyre som styrer samfundet.

  Ingen stat nej, fordi stat er lig med tvang og undertrykkelse. Men folkestyre skal der da i den grad være. Når alle “stemmer” hvert sekund via de valg de træffer i samhandel med andre, har du jo det perfekte demokrati.

  Historien har ikke vist en skid, da der altid har været en konge, herskende klasse eller andre undertrykkende foranstaltninger. Disse er naturligvis ikke tilladelige. Alle skal have lige ret til at søge den lykke deres naturgivne formåen tillader dem.

  -ejendomsretten skal håndhæves af private aktører og betaling skal indrives med tvang.

  Præcis som det foregår idag. Betaler du ikke din skyld, bliver du sat for en dommer og sandsynligvis dømt. Uha da. Stakkels kriminelle.

  -jo mere ulighed des bedre.

  Igen en klar stråmand. Men udlighed er ikke nødvendigvis et onde og lighed er absolut ikke et ideal.

  -den “absolutte ejendomsret” beskyttes af betalte private domstole og politi.

  Og hvorledes adskiller det sig fra idag. domstole og politi er da også betalt i velfærdsstaten Danmark.

  -dem der ikke kan få arbejde de kan…rende og hoppe, da det jo ikke er en menneskeret at have et arbejde.

  Nej det er ikke en menneskeret at have et arbejde. Hvordan skulle den være kommet istand? Og hvis man ikke kan finde et arbejde, kan man jo starte sin egen virksomhed. Hvorfor skal man absolut nasse på andres livsværk? Er det ikke en lidt sølle holdning?

  -militær, politi og domstole skal privatiseres og drives kun med profit for øje.

  Nu findes der jo mange forskellige former for virksomheder, herunder non-profit. Men selvfølgelig skal de som vover liv og lemmer for at beskytte os imod aggressive individer, have løn for deres arbejde. Du ved da godt at politibetjenten ikke arbejder gratis ikke?

  -Velfærdsydelser skal drives kun med profit for øje.

  Du bliver ved med din “kun med profit for øje”. Tænker i socialister da kun på penge? Der findes masser af alternativer til profit basseret veldfærd. Faktisk er det meste velfærd i verden baseret på nonprofit og yder langt mere værdigfuld hjælp end hvad det danske system kan brøste sig af. Men bliv dog endelig i din vågne utopi om at mennesker har bedst af at blive kategoriseret og putte i en kasse, stemplet med “hvad der er bedst for dig”.

  -dem som så ikke kan klare sig selv skal subsideres af dem “der har lyst”.

  Ja! Frivillighed er altid bedre end vold og tvang. Men vold og tvang har jo aldrig været noget problem for socialismen. “De som ikke passer i vore kasser eller kategorier kan jo skaffes af vejen et sted mod nord”. Det du kalder solidaritet er jo bare vold og tvang af fredelige mennesker, så du kan brøste dig af hvor meget din socialstat “hjælper” de svage.

  Det er da det nemmeste i verden at være god på andres bekostning. Det kræver jo heldigvis ingen egen indsats.

  Nej du. Ægte solidaritet handler om medmenneskelig kærlighed, som jo naturligvis må være 100% frivillig. De som ved egen vilje og for egne ressourcer og tid, hjælper den som værdigt trænger det, de er solidariske… og sjældent socialister.

  • larsasp says:

   Må jeg have lov at byde velkommen til Jan Daniel Andersen, en af de omtalte markedsfundamentalister jeg debatterer med på information.dk

   Jan er også bannerfører for Liberalismens Højborg og drømmer om et anarkistisk-kapitalistisk samfund uden stat, hvor kun markedsøkonomien hersker. Jeg har flere gange opfordret ham til at rejse til Afrika, nærmere bestemt Somalia, da det land har været statsløs siden 1991, men det vil han ikke grundet hærgende voldspsykopater. Anarki?

 2. I øvrigt kunne det være sjovt hvis du kunne komme med et bud på hvorledes USA er meget mere liberalistisk end de skandinaviske lande.

  Generelt set har du vist komplet forvekslet liberalismen med konservatismen og kapitalismen med merkantilismen. Men du er nok lovligt undskyldt, det var der vist også en anden prominent socialist der gjorde. Gad vide om denne forvirring følger med det umenneskelige socialistiske mindset?

 3. jand187 says:

  Jo tak! Men jeg er nu ikke særligt fundamentalistisk anlagt, medmindre det er fundamentalitisk at ønske afskaffelsen af undertrykkelse og vold.

  Du forsøger at få det til at se ud som om at tingene er værre i Somalia, pga. anarki. Men netop den artikkel (http://www.cato-unbound.org/2007/08/06/peter-t-leeson/anarchy-unbound-or-why-self-governance-works-better-than-you-think/) du har sendt mig peger jo på at, alt andet lige, går væsentligt bedre i Somalia, efter statens fald. Og de voldpsykopater man med rette kan frygte i Somalia, er næppe produkt af manglende stat. De findes jo stort set i hele afrika.

  Og mon ikke disse psykopater ville acceptere en aftale, hvor de kontinuerligt kan stjæle ~72% af den genererede omsætning, fremfor at slå mig ihjel og kun opnå een gange 100% udbytte?

  Mon det ville gå bedre hvis nogen forsøgte at starte en dansk velfærdsstat op i Somalia?

  Det er således på ingen måde invaliderende for den anarkokapitalistiske samfundsmodel, at den ikke rigtigt fungerer i Somalia, i forhold til hvordan man f.eks. som dansker ønsker et samfund indrettet.

  Men naturligvis ville det kunne fungere, hvis man fik en periode til at etablere sig. Det tager jo lidt tid før frugterne af indsatsen kan høstes og indtil da vil der nok være en hel del skeptikere iblandt befolkningen.

 4. Bare lige en indskydelse:
  Selv skattekommisionen, som næppe kan kaldes liberalistisk, er uenige med dig i dine betragtninger om den progressive skat.

  Skattekommisionens rapport siger direkte, at der vil være en større velstandsstigning, ved afskaffelse af top- og mellemskat, samt en reduktion af bundskatten, end der vil være ved en mindre nedsættelse af top- og mellemskat.

  Men alle ved jo at Karsten Koch er sådan en ondskabsfuld, egoistisk, liberal-kapitalist, ikke sandt?

 5. larsasp says:

  Næ, jeg synes faktisk Koch har strikket et udemærket forslag sammen, men det afskaffer jo netop ikke progressiv beskatning, men justerer blot på procentsatserne og indkomst grænserne for at få folk til at arbejde mere. Det glæder mig dog, at du trods alt tænker lidt mere realistisk istedet for at brage løs om at afskaffe velfærdsstaten og istedet køre med et forfærdeligt kapitalistisk anarki.

 6. Jamen jeg har da ikke ændret holdning, men jeg er jo også pragmatisker og tager gerne imod alle tiltag, der går imod det endelige mål. Jeg har netop pointeret at det frie samfund ikke skal (eller kan for den sags skyld) indføres med revolution.

  Men du tager ganske fejl, mht. Skattekommisionens rapport. Den beskriver jo netop at en afskaffelse af top- og mellemskat vil være den bedste løsning; den løsning der giver den bedste vækst i velstanden. Den eneste grund til at det ikke var den løsning der blev fremlagt, er at den generelle misundelse kræver at alle skal være lige fattige. Eller sagt med andre ord, der er ingen der må få mere end andre, selvom resultatet er en forbedring FOR ALLE.

  Men tillykke med din hyldest til misundelsen ;-).

 7. larsasp says:

  Økonomisk set har du sådan set ret, vi ville godt kunne undvære topskatten og så bare finde de penge i grønne skatter, men det er du vel også imod?

 8. Naturligvis har jeg ret og al økonomisk teori bakker også 100% op om dette. Det er jo ikke noget jeg sidder og finder på vel?

  Hvorfor SKAL der partout, være høj skat, hvis det ikke er for at bejle til de uproduktives misundelse? Det er praktisk talt gratis at afskaffe topskatten?

Leave a Reply to Jan Daniel Andersen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s