Archive for June 24, 2008

Minister på latin betyder “folkets tjener”. På dansk kan det betyde: “Skatteydernes grip”. Der var engang at Danmark kunne bryste sig af at være et af de mindst korrupte lande i verden. Så kom Venstre og Konservative til magten…

Jeg nævner i flæng kriminelle og ulovlige forhold: Pædofili, selvbestaltet bykonge, omgåelse af bopælspligt, misbrug af embedsmænd og misbrug af offentligt embede. Alt sammen begået af henholdsvis Venstres Oppenfeldt, Brixtofte, Thor Pedersen , Karen Jespersen, Lars Løkke, Claus Hjort Frederiksen og de konservatives Bent Bentsen. Nok går Venstre og Konsevative ind for en minimal stat, men at bruge selvsamme stats goder i urimeligt omfang kan de åbentbart ikke få nok af (Bentsen vil jo også gerne se ud af noget og have chauffør som de andre ved det private jagtmilliadærselskab). For et par år siden blev Henriette Kjær tvunget til at gå af som minister, fordi hendes mand havde rod i økonomien! Nu er det ministrene selv som har rod i økonomien. Hvordan kan vi have Lars Løkke som finansminister med alt det bilagsrod. Hvor meget mere magtmisbrug skal vi høre om før de nuværende ministre tager konsekvensen som Henriette Kjær og går af? Der er tid til forandring til det bedre.