Fremtiden for musikbranchen

Posted: March 3, 2008 in Musik
Tags: , ,

Som det nok er gået op for de fleste, er musikbranchen kraftigt på vej ind i en ny æra. Folk hører vel nok musik mere end nogensinde før, mens CD salget er støt faldende. Hvor er vi så på vej hen? Meget tyder på, at vi ser et paradigmeskift fra den mere maintreamorienterede musik til det mere niche prægede.

Marketing guruen Seth Godin har skrevet en lille profeti/opsang til musikbranchen, som på interesant vis beskriver en branchemodel, der har været succesfuld i nu ca. 75 år, men som grundet internettet er i kraftig modvind.

Den gamle model bestod af et oligopol med få spillere på markedet, der som de eneste havde råd til at benytte dyre produktionsfaciliteter og som i den grad havde store fordele i form af eksklusiv adgang til gratis radio-/TV airplay, gratis hyldeplads i butikkerne, Vinyl/CD medier, som ikke kunne kopieres uden generationstab, og gratis eksponering i musikblade mfl. og som dertil benyttede sig af flokdyrseffekten via hitlister.

Billedet ser betydeligt anderledes ud idag. Stort set alle kan selv indspille deres musik nu og selv udgive den på internettet og på den måde er oligopolet brudt. Her mener Godin, at man skal stile efter en mere direkte kontakt mellem kunstner og musikforbruger samt fokusere mere på historier, mode, innovation og grupper. Det sidste bør netop forstås udfra en nichekontekst, da han mener, at der er masser af mennesker, som netop ønsker at være en del af en særegen gruppe. Mainstream konceptet med at ramme flest mulig på tværs af alle skel er i Godins øjne pasé, da folk er trætte af ufokuseret masseeksponering som forsøger at ramme laveste fællesnævner. Derfor kan man ud fra Godins optik argumentere for, at musikbranchen er ved at dreje over i en mere nichebaseret retning, hvor dem som forstår at kommunikere direkte med musikforbrugere inden for deres specifikke grupperinger, i sidste ende vil være dem som sætter dagsordenen i en ny musikbranche. Et lignende scenarie er hvad jeg bl.a. kommer frem til i mit speciale omhandlende Rockproduceren. Her taler både producer Per Sunding og John Parish om genre som en specifik niche folk kan forholde sig til i større eller mindre sociale grupperinger.

Niche er ikke noget nyt heller ikke inden for musikbranchen. Pointen er i sin enkelthed blot, at mainstream er et levn fra oligopol-æraen og at nichekulturen har vind i sejlene.

Kilder:

Godin, Seth: On the future of the music business

Christensen, Lars Asp: Rockproduceren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s