En lille definition på produceren

Posted: May 23, 2006 in Musik, Speciale

Nu er der så endelig gang i analysedelen for mit speciale. Nu er indledning, historisk redegørelse og teori/metode skrevet (men ikke færdig!) og nu er jeg i gang med det væsentlige: At undersøge de udsagn mine respektive interview deltagere kommer med og stille dem op over for hinanden og uddrage nogle bestemte slutninger fra det. Jeg kan allerede røbe følgende: Produceren er ikke endegyldigt objektiv i forhold til kunstner og dennes materiale, men har en bestemt stil og karakter (genretilhørsforhold om man vil) som er en del af ham og som han handler ud fra. Han kan dog være mere objektiv end kunstner og tage kritisk stilling til materialet. Noget som kunstneren har svært ved at gøre, fordi han er for indhyldet i materialet og derfor har svært ved at vurdere hvad der er godt og dårligt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s